Studerende i Mælkebøtten

Her kan du læse noget om hvordan det er at være studerende i Mælkebøtten

Beskrivelse omkring studerende i Mælkebøtten.

Mælkebøtten modtager pædagogstuderende fra UCL Lillebælt, samt PAU studerende.

De studerende kommer i forskellige perioder fra deres uddannelsesforløb.

I Mælkebøtten arbejder vi ud fra værdierne mod, respekt og engagement. Dette kendetegner
således vores pædagogiske praksis, både med børn, forældre, kolleger og samarbejdspartnere
samt forældrebestyrelsen. Værdierne findes uddybet på vores hjemmeside.

Derudover arbejder vi ud fra De nye styrkede pædagogiske læreplaner, og har stor fokus på
evalueringsdelen heri.

Som studerende kan du læse vores praktikbeskrivelse i Mælkebøtten på UCL´s Praktikportal.