Velkommen til Mælkebøtten

Mælkebøtten ligger i et lille lokalsamfund, hvor vi har et godt samarbejde med skole, Mulitihus, foreninger osv. Vi vil alle bidrage til at Højen er et godt sted at bosætte sig for børnefamilier. Vi er en institution fra 0 – 6 år, der arbejder med selvhjulpenhed, projekter, nærmiljø, natur og udeliv, udvikling og inklusion passende til de aldersgrupper vi er opdelt i. Vi arbejder med værdierne MOD-RESPEKT-ENGAGEMENT.