Praktisk information fra Mælkebøtten

Beskrivelse af medicingivning og kontaktoplysninger i Mælkebøtten.

Praktisk information

 • Medicingivning i Mælkebøtten

  Godkendt af sundhedsplejen og Dagtilbud Vejle kommune, januar 2015

  Retningslinjer for medicingivning til børn i Dagtilbud.

  Dagtilbud og sundhedsplejen i Vejle Kommune har udarbejdet følgende supplerende bemærkninger til medicingivning til børn i dagtilbud. Skrivelse til understøttelse af medicingivning til børn i dagtilbud i Vejle kommune.

  Personalet følger Sundhedsstyrelsens ”Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger”.

  Som udgangspunkt giver personalet i daginstitutionerne kun medicin til børn med kroniske lidelser, og til børn med akutte livstruende sygdomme, som er kendte og hvor medicin er ordineret af læge.

  Medicingivning af forbigående sygdomme, herunder infektioner, skal foregå i hjemmet udenfor det tidsrum, børnene er i dagtilbud. Hvis medicin skal gives tre gange i døgnet kan tidspunktet rykkes uden betydning for effekten, og passes ind så det kan gives derhjemme.

  I helt særlige tilfælde, hvor børn med længerevarende infektioner har brug for pasning i institutionen, kan det være nødvendigt at give medicin, hvis lægen har ordineret det til et helt nøjagtigt tidspunkt midt på dagen. Forud for en sådan aftale, har lederen af institutionen godkendt aftalen og afstemt medicingivning med forældrene og den behandlende læge.

  Instruktion og anbefalinger til medicingivning.

  • Medicinen skal være lægeordineret med tydelig anvisning hvornår, hvordan og hvor meget der skal gives.
  • Forældrene er ansvarlige for at medicinen har en tilstrækkelig instruktion om medicingivningen. Medicinen skal være i original emballage.
  • Forældrene har ansvaret for, at udløbsdatoer på medicinen er i orden.
  • Medicinen skal være påført barnets navn og Cpr. nr. for at personalet må modtage medicinen. Hvis der ikke er Cpr. nr. og angivelse af, hvordan medicinen gives, skal forældrene sørge for at det bringes i orden, før personalet kan give barnet medicin. Hvis lederen har uddelegeret ansvaret for medicingivning til personalet, skal der være en konkret instruktion til den ansvarshavende pædagog om, hvordan denne sikrer, at alle medarbejdere på gruppen, eller i en f.eks. sampasning, ved hvordan livreddende medicin gives.
  • Der skal forefindes et aflåst medicinskab som børnene ikke kan nå.
  • Der skal være en seddel på skabet der dokumenterer, hvornår og af hvem det enkelte barn har modtaget medicin.
  • Det er en god ide at skrive efterfølgende, hvorfor man gav medicinen, hvad skete der, symptomer og forløb som dokumentation. Det kan give overblik så man kan dele erfaringer, man kan få et billede af barnets symptomer og effekten af medicinen og måske give anledning til en drøftelse med forældrene.
  • Instruktion til medicingivning skal ligge ved det enkelte barns medicin i medicinskabet.
  • Køleskabsmedicin skal være uden for børnenes rækkevidde.
  • Alle medarbejdere skal kunne give akut eller livreddende medicin
   I tilfælde af at der skal gives medicin, er der udarbejdet et formelt forældreskema der skal udfyldes.

   Kontaktpersoner:

   Konsulentsundhedsplejerske

   Inger Marie Larsen
   inmla@vejle.dk
   tlf: 76415622

   Faglig leder
   Lene Vemmelund
   lenve@vejle.dk
   tlf: 76815085
 • Kontaktoplysninger i Mælkebøtten

  • Valmuerne 51 19 66 13
  • Solsikkerne 51 19 66 17
  • Anemonerne 20 53 02 26
  • Tusindfryd 51 19 66 16, 23 25 38 53
  • Troldheksene 51 19 66 38
  • Køkken 51 19 66 14
  • Leder Jannie Kristine Nygaard Hansen 27 34 05 99
 • Køkkenet i Mælkebøtten

  Køkkenet bestyres dagligt af vores kostfaglig eneansvarlige, som er uddannet køkkenassistent.
  I køkkenet kan børnene være med til at fremstille maden, som spises til frokost og eftermiddagsmad.

  Nogle børn bruger utrolig megen tid i køkkenet, andre kommer der sjældent – det er fuldstændigt op til det enkelte barn, hvad det har lyst til.
  Køkkenet er godkendt som institutionskøkken og kontrolleres jævnligt af veterinærmyndighederne.