Om Mælkebøtten

Beskrivelse af Mælkebøtten

Mælkebøtten

Mælkebøtten er beliggende i det lille lokalsamfund Højen. Vi er en integreret institution med ca. 80 børn i alderen 0-6 år fordelt på tre vuggestuegrupper – Solsikkerne, Valmuerne og Anemonerne – og to børnehavegrupper – Tusindfryd og Troldheksene. Det pædagogiske personale består af pædagoger, pædagogmedhjælpere og studerende fra UCL. Ledelsen består af en institutionsleder og en souschef. Herudover har vi en køkkenassistent og en administrativ medarbejder ansat. Børnene og det pædagogiske personale er tilknyttet en stue. I forbindelse med Mælkebøttens overordnede temaer samt ved højtider arbejder vi på tværs af stuerne og børnenes alder. Endvidere er stuerne i ydertimerne slået sammen på tværs af alder.

Vi nyder godt af de fordele, det medfører at ligge i et lille lokalsamfund – blandt andet gennem vores tætte samarbejde med Højen Skole, adgangen til Multihallen, vores samarbejde med Højens Venner og vores deltagelse i den årlige byfest. I Mælkebøtten har vi både en engageret forældregruppe og forældrebestyrelse, der aktivt tager del i og støtter op om vores pædagogiske grundlag og praksis. Der er stor opbakning til forskellige arrangementer ved årets højtider, bedsteforældredag, arbejdsdage på legepladsen mv.