Velkommen til Mælkebøtten

Sådan arbejder vi

I Mælkebøtten er vores værdier MOD-RESPEKT- ENGAGEMENT. Det vil vi gerne  kendetegner vores samarbejde både med børn, kollegaer, samarbejdspartnere og ikke mindst forældrene/forældrebestyrelsen. Værdierne er uddybet på vores hjemmeside.

Mælkebøtten er en integreret institution, som ligger centralt i Højen, ved siden af skole og Multihuset.

Vi har børn i alderen 0-6 år, som er inddelt i grupper 0-3 år, 3-5 år, og til slut vores førskolegruppe 5-6 år. I perioder kan vi have en gruppe mere, hvor de ældste vuggebørn og de yngste børnehavebørn er sammen. Hver gruppe har fokus på nedenstående emner, men specielt for vores førskolegruppe, har vi et tæt samarbejde med skolen. Derudover bruger vi Multihuset, sportspladsen og lokalområdet.

Det vægter vi i Mælkebøtten :

Vi er i et socialt fællesskab i mange timer hver dag, hvor vi som voksne har et ansvar for, at barnet føler sig som en del af fællesskabet, både i forhold til venner, og i forhold til de voksne, men også til at lære at vi alle har et ansvar og at man får oplevelsen af at være speciel og inkluderet i gruppen. Vi arbejder meget med kompetencer i medarbejdergruppen, og få mest muligt ud af de ressourcer vi har, og at det vi laver er det vi er gode til.  Det vi gerne vil arbejde med fagligt og pædagogisk ud fra læreplaner, B&U politik, og det vi syntes er vigtigt for at vi har nogle børn der trives, og udvikler sig personligt og i gruppen er nedenstående:

Samling passende til aldersgrupperne.

Selvhjulpenhed svarende til alder.

Projektarbejde, herunder ”grønne spirer”.

Ude liv og nærområdets muligheder.

Traditioner med plads til forandring.

Mad og madkultur.

Vi er altid klar på en snak og en rundvisning, hvor du kan danne dig et billede af os, og få svar på yderligere.