Mælkebøttens værdier

I Dagtilbud i Vejle Kommune bruger vi værdierne: Mod, Respekt & Engagemant. For at det giver mening for os,og at der er en rød tråd fra Dagtilbud og ud til os, har vi valgt at arbejde med samme værdisæt i Mælkebøtten. I samarbejde med forældrebestyrelsen, har vi beskrevet, hvad dette betyder for os, og det kan du læse mere om herunder.