Sikkerhedspolitik

Ture

 • Når vi er på ture tæller vi ofte børnene og alle har et samlet ansvar for gruppen. Vi bruger Daycare til optælling.
 • Børnene skal altid holde i hånd i nærheden af trafik og bære trafikveste.
 • Når vi går ind og ud af busser, er det vigtigt, at det er en voksen, der går sidst ind og først ud.

Legepladsen

 • 4 - 5 Troldhekse må lege på legepladsen uden voksne - de voksne vurderer hvem det er og kigger ofte til børnene. Er der flere end 5 børn ude, skal der gå en voksen med. Der må aldrig være et barn alene på legepladsen.
 • Ved Tusindfryd må børnene være på terrassen uden for stuen. Er der flere end 5 børn ude, skal der gå en voksen med. Der må aldrig være et barn alene på terrassen.
 • Børnene må gerne have bare tæer på legepladsen om sommeren, blot ikke når man cykler. Fodtøj samles ved terrassen.
 • De voksne fordeler sig rundt på legepladsen. Det er altid vigtigt at fordele sig efter børnene. Vi holder os på den store legeplads, og børnene må ikke være ved Solbærhuset alene. Afgrænsningen er ved bakken, skoven og bålhytten. Til middag afholdes pauser, men der er altid mindst to medarbejdere på legepladsen.
 • Når der er vand på legepladsen, er der altid en voksen til stede. Vi efterlever generelt Vejle Kommunes baderegler.
 • Legepladsen skal tilses af legepladssikkerhedskonsulent, AMR og leder. Vi følger tilsynet ifølge retningslinjer. Hvert halve år gennemgås legeredskaber, gyngestativ m.m.
 • Sandet i sandkassen skal udskiftes hvert andet år. Skiftet i lige år.
 • Faldunderlaget skal altid opfylde gældende regler og skal efterses for sten, grene og lignende. Studerende har evt. dette som ansvarsområde.

Børn

 • Børns tøj skal være uden snore og lignende.
 • Vedr. medicin – Der skal altid udfyldes et medicinskema (skemaerne findes på kontoret). Medicinen skal opbevares i medicinskabene på toiletterne sammen med medicinskemaerne.
 • Ingen plastikposer i børnegarderoberne.
 • Børnene må snitte med knive, når der er en voksen ved siden af.
 • Man må aldrig gå fra et barn på puslebordet.
 • Børn må ikke sidde i højstol uden en voksen på stuen. Seler i barnevogne og krybber er sikkerhedsgodkendt. Skulle forældrene selv stille barnevogn til rådighed tjekker vi om selen er godkendt inden for reglerne, som er beskrevet i AMR mappen (de tjekkes af AMR ved den årlige rundering). De børnehavebørn, der har behov for en middagssøvn, sover hos vuggestuen, og er derved under opsyn.
 • Alle medarbejdere har ansvar for at tjekke, om børnene er skrevet ind på DayCare, når man møder ind om morgenen, ved samling, frokost, eftermiddagsmad og inden man går hjem. Derudover ekstratjek ved deling af grupperne. Daycareskærme må kun betjenes af voksne.

 

Revideret januar 2021