Overgange i Mælkebøtten og Højen skole

Den gode overgang

Vi er nabo til Højen Skole, med hvem vi har et tæt og forventningsafstemt samarbejde omkring den gode overgang fra børnehave til skole. Ved Troldheksene, der er den ældste børnehavegruppe, arbejdes der målrettet med et læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen. Særligt fra årsskiftet og frem til sommerferien arbejder gruppen med forløb, der styrker deres skoleparathed. I samarbejde med Højen Skole har Mælkebøtten udarbejdet en folder, hvori vi udfolder, hvordan vi og forældrene derhjemme kan arbejde med de otte kompetenceområder Vejle Kommune peger på som essentielle for den gode overgang fra børnehave til skole.